Podpora

Nastavenia pre Váš mobilný telefón
Motorola 

IrDA
IrDA je štandard definovaný americkou neziskovou organizáciou The Infrared Data Association, založenou v roku 1993. Slúži na   bezdrotový prenos dát rýchlosťami od 2400 do 115200 kb/s. medzi dvomi zariadeniami cez infračervený port, pričom služba  nemá prevádzkovateľa, čiže je bezplatná. Podmienkami pre úspešný prenos je vybavenie oboch zariadení infračerveným portom, maximálna vzdialenosť medzi nimi 1 meter a ich vzájomný optický kontakt.

Bluetooth
je to bezdrôtová rádiová technológia, ktorá dokáže spojiť telefón s počítačom alebo s rôznymi prídavnými zariadeniami ako sú hands-free sady, slúchadlá a podobne bez potreby pevného prepojenia. Umožňuje zariadenia spojiť aj bez podmienky priamej viditeľnosti medzi vysielačom a prijímačom.

GPRS
GPRS, ako už samotný význam tejto skratky pre General Packet Radio Service napovedá, je technológia určená pre bezdrotový prenos dát pomocou siete GSM. Systém GPRS umožňuje širokopásmový, stredne až vysoko-rýchlostný prenos dátových paketov cez vykrývače GSM v single (len GPRS) alebo dual (hlasové aj dátové prenosy) móde. Rýchlosť prenosu ovplyvňuje trieda použitej GPRS, vo veľkej väčšine najnovších modelov momentálne používaná Class 8 (4 timesloty pre sťahovanie + 1 pre upload) alebo najvyššia Class 10 (4 download + 2 upload). Teoretický limit dátového prenosu pomocou GPRS je 170 kilobitov za sekundu, reálne sa pohybuje okolo 20. Obaja slovenskí operátori túto technológiu plne podporujú.

EDGE (eGPRS)
Technológia EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution) je akousi nadstavbou systému GPRS (tzv. eGPRS - Enhanced General Packet Radio Service) a je schopná pracovať v akejkoľvek sieti pripravenej na GPRS (tzv. sieť druhej alebo 2,5 generácie). Podobne ako GPRS, je rozdelená do tried, pričom jej trieda 4 a vyššia už svojimi rýchlosťami plne vyhovuje sieti tretej generácie. Jej teoretické maximum v triede 10 je 474 kBit/sekunda.

1G
V mobilnej komunikácii boli systémy prvej generácie (1G) analógové a prepojované okruhmi (circuit switched). Hlasové linky boli nespoľahlivé, ich kapacita nedostatočná a akákoľvek ochrana neexistujúca. Systémy 1G nie sú už v dnešnej dobe v aktívnom vývoji. Systémy 1G využívali hlavne štandard AMPS (Advanced Mobile Phone System, operujúci v pásmach 800 a 900MHz). Práve sieťou prvej generácie predstavil v roku 1991 možnosti mobilnej komunikácie na Slovensku toho času jediný operátor EuroTel Bratislava, a. s.

2G
Protokoly druhej generácie používajú digitálne kódovanie a zahŕňajú GSM (viď nižšie), D-AMPS (digitalizovaný štandard AMPS pracujúci v pásmach 800 a 1900MHz) a CDMA (viď nižšie) štandardy. Siete 2G sú v dnešnej dobe používané na celom svete a podporujú vysoké prenosové rýchlosti pri hlasovej a obmedzenej dátovej komunikácii, čím poskytujú služby ako dáta, fax a SMS (Short Messaging Service - služba krátkych textových správ). 

GSM
Global System for Mobile communications. Ako už bolo naznačené v popise sietí 2G, jedná sa o globálny digitálny systém pre mobilnú komunikáciu a je momentálne najrozšírenejším na svete. Pracuje vo frekvenčných pásmach 800, 900, 1800 a 1900MHz a je v súčasnosti implementovaný v 160 krajinách sveta a pokrýva približne 70 percent celého trhu mobilnej komunikácie. Vďaka koncepcii GSM možu užívatelia využívať hlasové, dátové a faxové služby, SMS alebo službu medzinárodného roamingu.
 
CDMA
Code Division Multiple Access: štandard určený pre siete druhej generácie. Dovoľuje simultánne používať viaceré frekvencie súčasne (tzv. spread spectrum). Povodne vyvinutý pred tridsiatimi rokmi na vojenské účely. 

2.5G
"Dva a poltá" generácia mobilných komunikačných protokolov rozširuje možnosti systémov 2G o GPRS, HSCSD a EDGE (viď vyššie). 

HSCSD
High Speed Circuit Switched Data: dátová komunikačná technológia pomocou prepojovania okruhov určená pre GSM. V niektorých svetových sieťach sa objavila už v roku 1999. Jedná sa o akúsi nadstavbu na technológiu CSD (2G) používanú užívateľmi pri dial-up ("vytáčanom") dátovom pripojení. Prenosové rýchlosti pri využití HSCSD sa pohybujú 57.6 kilobitov za sekundu (Kbps) Pre využívanie tejto technológie je nutné mať tak aparát vybavený podporou HSCSD ako aj podporu u operátora. V súčasnosti technológiu podporuje len jeden slovenský operátor, a síce EuroTel Bratislava a.s. Jej využívanie nevyžaduje špeciálnu aktiváciu. 

3G
Prvé skúšky prevádzky siete tretej generácie boli uskotočnené v roku 2001 v Japonsku. Ich výsledky boli neuveriteľné: dátové prenosy merané nie v kilobitoch ale megabitoch za sekundu, plná podpora aplikácii plne využívajúcich vysokorýchlostné dáta ("stream" videa, plnohodnotý mobilný prístup na internet) a možnosti uskutočniť videokonferenciu spravili zo sietí 3G doslova "legendu". V rokoch 2002/2003 sa siete dostali do aj do Európy, my si však budeme musieť ešte počkať, keďže ani jeden z našich operátorov technológiu 3G nepodporuje. Geograficky najbližie máme plne funkčnú 3G sieť v hlavnom meste Rakúska a jej poskytovateľom je operátor s význačným názvom 3G Mobilkom Austria. Tohto roku bol na veľtrhu CeBit 2005 v nemeckom Hannoveri predstavený japonským telekomunikačným gigantom NTT DoCoMo koncept siete štvrtej generácie. 

WCDMA
Wide-band CDMA: širokopásmový protokol CDMA pôvodom japonskej spoločnosti NTT DoCoMo v súčasnosti adaptovaný pre použitie v sieťach 3G v Európe. WCDMA podporuje vysokorýchlostné dátové prenosy pre využitie vo videokonferenciách alebo plnohodnotnom mobilnom prístupe na internet.

Smartphone
Všeobecne zaužívané pomenovanie pre mobilný telefón s veľmi bohatou ponukou informačných funkcií. Vo veľkej väčšine sa jedná o telefóny vybavené štandardnými operačnými systémami ako sú Symbian (napr. Siemens SX1), Microsoft Windows Mobile (napr. Motorola MPx 220) alebo v poslednej dobe Linux (Motorola A780).