Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní internetovej stránky www.roden.sk a jej podstránok spoločnosti Roden s.r.o. so sídlom Bratislava, Cesta na Klanec 13, 841 03, IČO: 35725176, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka 15327/B (ďalej len „Roden s.r.o.“), môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Spoločnosť Roden s.r.o. sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila. 

Použitie registračných informácií

Registrácia vyžaduje zadanie niektorých dôležitých údajov z hľadiska ďalšej komunikácie so zákazníkom.

Okrem údajov vedome poskytnutých v rámci registrácie Roden s.r.o. nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. v momente návštevy www stránok, používania programu, aktualizácie programu a pod.

Akékoľvek údaje, ktoré používateľ počas svojej registrácie poskytne, sú uložené na zabezpečenom servri. 

Poskytnuté údaje sú určené iba pre zodpovedných pracovníkov Roden s.r.o. a nie sú poskytované tretím osobám. 

Spoločnosť Roden s.r.o. si vyhradzuje právo použiť kontaktné údaje zákazníkov k zasielaniu informácií dôležitých pre plnohodnotné využitie služieb. Každý registrovaný používateľ má právo zasielanie týchto informácií zo strany spoločnosti Roden s.r.o. kedykoľvek zakázať, a to odpoveďou na ktorúkoľvek zo zaslaných správ.

Akékoľvek údaje získané od používateľov (zákazníkov) slúžia výhradne k účelom spracovania objednávky alebo komunikácii so spoločnosťou Roden s.r.o.. Spoločnosť Roden s.r.o. tieto údaje nepredáva, neprenajíma a ani iným spôsobom neposkytuje tretím osobám.

Spoločnosť Roden s.r.o. vykoná maximum pre to, aby ochránila dáta používateľov pred zneužitím a nebude ich poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Polícia Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov. 

Práva užívateľov internetovej stránky www.roden.sk a jej podstránok

Podľa Zákona má každý používateľ (zákazník), ktorý poskytol osobné údaje spoločnosti Roden s.r.o., právo písomne požiadať o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom spoločnosť Roden s.r.o. spracováva.